Westmark

Westmark is de laatste stad aan de rand van de beschaafde wereld. Voorbij deze stad ligt de onontdekte wildernis, met al zijn gevaren en geheimen. Binnen in deze stad is het echter veilig. Dankzij de strenge wetten en veelvuldige guards, zijn de inwoners van de stad beschermd tegen de gevaren van buiten. Westmark ligt boven op een klif. Vanaf de wildernis kun je het zien opdoemen; gedeeltes van de stad zijn uitgehouwen in de klif en hangt er over heen. Alsof het vergroeid is met de klif zelf. Vanuit deze overhang gaat een trap naar beneden richting de Marches. Vanaf daar voeren er twee trails de wildernis in. Een richting het oosten, dieper de moerassen in. De ander volgt de rivier richting het zuiden. Loop om de stad heen en je komt bij de waterval die direct uit de stad, van de klif stroomt.

Architectuur:
De Saphire River stroomt met ijskoud, haast groenig water door de stad heen. Binnen de stad wordt deze ingedamd en gecontroleerd, zodat de grootste gedeeltes van de stad een bron van water hebben. De stad bestaat uit lichte, zandkleurige stenen huizen, gestut met hout. Het doet een beetje Kroatisch aan. De stenen worden gehouwen uit de klif zelf. De dakpannen zijn donkerbruin of oranje. Allerlei aardse tonen.
De straten zijn eens breed en dan weer smal, er is niet echt een logische structuur. Door de jaren heen zijn er wel pleintjes en kwartieren ontstaan. Zo zijn er de vier grootse:

Horse District
Blue collar

Owl District
White collar

Stagg District
Religie en nobles

Fish District
Leef-district

Klimaat
Westmark is bevindt zich op hogergelegen gebied en ondervind daarmee weinig beschutting. Het is er gedurende de zomer warm, maar er staat meestal een genadig briesje en de rivier koelt de omgeving ook af. In de herfst en winter is koude regen meer regel dan uitzondering. Vriezen zal het niet snel doen.

Stadsbestuur
Het dagelijks bestuur wordt gedaan door daarvoor aangestelde ambtenaren. Met hen wordt door afgezanten van respectievelijk de Gilden, de Military, de Clergy en enkele individuele notabelen gelobby’d. De laatste verantwoordelijkheid ligt bij het Magistraat.
De gewone man probeert middels afgezanten zijn belangen te behartigen, maar er wordt een ingewikkeld politiek spel gespeeld dat interessant is, maar voor veel boven de pet gegrepen. Mensen verhouden zich ten opzichte van de Magistraat voornamelijk met gezonde achterdocht al zijn er rijkeren die het spel interessant vinden en er in op gaan.

Wetgeving
Wetten worden strikt gehandhaafd door The Crimson Guard. Een harde tak van de Military die geen halve maatregelen neemt. Ernstige overtredingen worden bestraft met verbanning buiten de Muur. Kleinere vergrijpen worden door middel van een geldboete of gevangenisstraf gesanctioneerd.

Criminaliteit
Dankzij de strenge handhaving van de wetten is er weinig criminaliteit. Iedereen weet dat de Crimson Guard geen lachertje is, evenals dat alles wat buiten de Muur ligt.

Westmark

Westmark Maeren