Marches

Wanneer men zich buiten Westmark waagt, daal je af via de Steep Stones. Met in de rug de Wall of Westmark kijk je naar de Marches.

Geografie
Het moerassige gebied, begint als een Ven, maar wordt al snel vochtiger en dichter begroeid zodra men dieper het gebied ingaat. Ten noorden van de Marches liggen de Glammering Hills. In de verte kan men de grijze toppen van Shadow Mountainsook nog ontwaren.
Ten Zuiden van de Marches begint al snel het water, wat de Great Lake wordt genoemd. Vanaf de kust is een eiland met een rookpluim te ontwaren.
Wanneer men volledige oostwaarts trekt en de rivier oversteekt, dan gaat het plotseling over in wijde, grassige velden The Great Plains

De Marches is een moeilijke omgeving om in te bewegen en te navigeren. Het is dichtbegroeid en drassig. Veel bomen met hoge wortels die diep onder de grond en het water verder groeien. Een aantal afsplitsingen van de Saphire River lopen door dit moeras heen. Dit zijn bredere stromen water waar je niet langer door kan waden. Het water is modderig, troebel en her en der zeker niet drinkbaar. Bij nacht zie je schitteringen in het water. Vissen die reflecteren bij het licht van ijle maan. Vreemd.

Door de hoge luchtvochtigheid, het water en de dichte begroeiing, voelen schimmels en insecten zich hier des te meer thuis. Paddenstoelen, spinnen, slangen, schimmels, waterplanten zijn eerder regel dan uitzondering in dit mangrove-achtige gebied.

Locaties
Warrior Temple
De barkeep van de Mandolin,Williamverhaalt hier over. Helden uit het verleden trotseerden de wildernis en kwamen zegevierend terug de stad in met fantastische verhalen. Ter ere van deze helden is er een tempel gebouwd, waar de deugden van heldendom in ere worden gehouden. Mensen die zich bewijzen door deze tempel te doorstaan, geven blijk van een ware helden-aard. Daaraan verbonden zit een leven van avontuur, maar ook van rijkdom.

Marches

Westmark Maeren